Přeskočit na obsah

Historie

Chalupa v které Vám nabízíme ubytování, byla vystavěna roku 1790, kdy se s rozvojem rybníkářství postavil dům s číslem popisným 119. Původní stavení nebylo do půdorysu U, ale pouze jedno stavení v podélném směru s dnešní ulicí. Posléze cca 1810 byla vystavěna protější stavba pro chov domácího skotu atp.

Jako první žil v chalupě Jakub Matoušek *1772 který jako první náš předek začal vykonávat službu fishmistra a obhospodařoval přilehlé rybníky. V roce 1804 se Jakubovi a Terezii rozené Liškové narodil syn Josef, který posléze převzal službu rybného mistra.  Josefu Matouškovi a Róze rozené Nováčkové se narodil syn Jakub * 1845 který opět tradičně převzal službu rybného mistra, kterou bohužel jako poslednímu předává synu Václavu Matouškovi * 1875 ( můj praděd ), který byl posledním ve službě rybného. Jednak byl nasazen a když se po první světové válce vrátil Chlumecké panství spadá pod Národní lesy a funkce rybničních mistrů atp. upadá. Stejný osud má i několik rybníků, které museli ustoupit orným půdám. U naší chalupy se po celé dnešní louce rozprostíral rybník Svízelkov, který po roce 1920 byl vypuštěn, nechal se postupně zarůst a následně byla plocha využívána jako orná půda atp. Dodnes nám jako důkaz může rybník připomínat dochovaná hráz za chalupou směrem k lesu.

Další generací na naší chalupě byl Josef Matoušek *1920 ( můj děd )

1924
K chalupě byla vystavena stodola, která spojila dvě stavení do půdorysu U
Tato stodola souvisela se změnou využívání okolních pozemků, po první pozemkové reformě, protože bylo zapotřebí uskladnit vše co se na pozemcích pěstovalo (patrně +/-  ve stejném roce byly vystavěny sklepy ve stráni).  V roce 1954 se Josefu a Marii rozené Kosové narodil syn ( můj otec ) Václav Matoušek. 
1958
Sebrali dědovi pozemky a několik kusů dobytka a nově tyto pozemky a dobytek obhospodařoval nově zřízené JZD
1985
Narozen Václav Matoušek ( já )
1991
Podařilo se mému otci Václavu nárokovat vydání pozemků a několik kusů dobytka zpět do vlastnictví
1998 - 2010
Mezi lety 1998 - 2002 se podařilo otci dostat část pozemků podél silnice do územního plánu obce

A dále v letech  2002 - 2010 se díky tomuto záměru podařilo novým vlastníkům pozemků vybudovat ,,ucelená" ulice která kopíruje komunikaci od centra Chlumu. 

2003
Bylo vydáno stavební povolení a byla kompletně svépomocí zbourána stodola (neměla základy)

Dále bylo postaveno od základu nové stavení (dokončeno 2009). Kameny ze stodoly byly ihned používány k výstavbě opěrných zdí u dnešní pergoly a sklepů.

2004 - 2005
Začínám osazovat zahradu jehličnany a budovat ostrůvky s kameny atp.
2006 - 2007
Svépomocí se na celém stavení udělala nová střecha. Na starém původním stavení i nový krov. 
2008
Dokončení předního nového vchodu v novostavbě + vybudování nové centrální kotelny + nový komín a kotel na tuhá paliva 
2009
Dokončení zadní části stavby po původní stodole + výstavba opěrných zdí podél novostavby a osazení žulových schodů
2010
Kompletní odvedení dešťové vody a drenáže podél obvodových zdí 
2010
Podhledy a kompletní fasáda se zateplením 
2010
Postavení pergoly 
2011 - 2012
Kompletní rekonstrukce uvnitř původního starého obytného stavení
2013 - 2014
Výstavba hřiště a koupacího jezírka 
2015 - 2016
Půdní vestavba nad původní obydlenou částí 
2017
Úprava dvora a prostor před jižní částí chalupy
2018
Vybudování garáží
2018
Osazení tepelného čerpadla 
2019
Nový kovaný plot na jižní straně a automatická brána 
2020 - 2021
Apartmán dvě garsonky + terasa 
2022
Nový kovaný plot na severní straně + příprava braňky pro přístup ze severní části chalupy
2022
Příprava projektové dokumentace + podlahy podkrovního apartmánu 
2023 - 2024
Máme naplánované investice na zřízení nového podkrovního apartmánu, který bude pro 10 osob
Dále se nám podařilo získat povolení od CHKO na výstavbu rybníku/tůně o rozloze cca 0,5 ha. Tuto tůň chci citlivě osázet stromy a vytvořit  soukromé odpočinkové místo, kde bude např. lavička atp. Primárně ale bude tůň sloužit jako přirozené zadržování vody v krajině, kterou budeme moci využívat i pro zalévání atp.